BBL-opleiding grootkeukenbranche naar verwachting nog dit jaar van start

ITIB NVLG Techno Horeca grootkeuken

In maart van dit jaar wordt het tweede concept van het BBL-traject  (Beroeps Begeleidende Leerweg) gepresenteerd. Naar verwachting zal het definitieve eindconcept dan vervolgens in september zijn afgerond waarna de leden van de NVLG zich contractueel verplichten leerlingen af te nemen.’

Dat zegt Frans van Houten in zijn hoedanigheid als externe onderwijsadviseur van de NVLG.  Samen met OTIB (het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Technische Installatiebranche) en een extern onderwijsadviesbureau is hij druk doende de laatste hand te leggen aan een door de NVLG al langer gekoesterd opleidingstraject voor de grootkeukenbranche.  

Toekomst van de branche

Volgens Van Houten is het BBL-traject het fundament onder de toekomst van de branche. ‘Het is nu al lastig om de juiste mensen te vinden.  En dat wordt alleen maar moeilijker, omdat technisch opgeleide werknemers steeds schaarser worden.’

Gevraagd naar de meerwaarde van de opleiding zegt hij dat de monteurs, die met succes de opleiding hebben gevolgd, een branchecertificaat ontvangen. ‘Dat is in feite een kwaliteitskeurmerk richting klanten. Daarnaast kunnen de bedrijven dankzij deze opleiding nadrukkelijk inspelen op de tekorten aan (goed) technisch personeel. Zoals eerder gezegd goede technische mensen zijn steeds lastiger te vinden. Dankzij deze erkende MBO-opleiding willen wij ervoor zorg dragen dat de branche is verzekerd van voldoende instroom van geschoolde en gekwalificeerde grootkeukenmonteurs. Bij deze opleiding leren de leerlingen het vak 4 dagen in de week in de praktijk en gaan ze 1 dag in de week naar school. Inmiddels is al van de kant van de ROC’s meer dan serieuze belangstelling getoond voor deze opleiding. Om te kunnen starten hebben we minimaal 20 leerlingen nodig.

Tot slot wil ik zeggen dat er tijdens de opleiding naast techniek veel aandacht is voor communicatie. Bovendien krijgt  de monteur inzicht in de eigen rol en dan specifiek (lichaams)houding, gedrag, taalgebruik en professionaliteit. En iedereen moet ervan doordrongen zijn dat de monteur het visitekaartje en verlengstuk van de onderneming is. Deze opleiding borgt een hoger serviceniveau richting klant.  Dat kunnen de bedrijven op hun beurt weer als verkoopargument gebruiken.’

Bron: website NVLG