NEN 3140

HCCP Techno Horeca

Techno Horeca verzorgt de NEN 3140 keuring voor al uw keukenapparatuur

Dit houdt in dat elektrische installaties of apparatuur veilig gebruikt moeten kunnen worden door de gebruiker. Tevens dienen de service- en onderhoudswerkzaamheden op een veilige wijze uitgevoerd te worden.

Onze servicemonteurs zijn 24/7 bereikbaar om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Onze service en onderhoudsmonteurs zijn NEN3140 en VCA gecertificeerd en werken volgens de HACCP richtlijnen.

Wat is HACCP?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen mis gaan, wat de veiligheid van ons eten in gevaar brengt. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. HACCP valt onder de Europese wetgeving.

Voor veel bedrijfstakken is een hygiënecode opgesteld. Dit is een praktische vertaling van een HACCP-plan.

Hygiënecode

Voor veel bedrijfstakken is er een gids voor goede praktijken opgesteld, de hygiënecode. Hierin staan regels om de voedselveiligheid en de hygiëne te bewaken. Het werken volgens een hygiënecode geeft aan dat de producent er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de consument veilig voedsel krijgt.
Een overzicht van alle hygiënecodes is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Inhoud van de hygiënecode

Een bedrijf dat werkt volgens de hygiënecode voldoet aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid. De hygiënecode geeft aandacht aan HACCP en aan de basisvoorwaarden zoals hygiëne, bouwkundige zaken, plaagdierbestrijding en opleiding.

Werken met de hygiënecode

Grote organisaties zullen zelf een voedselveiligheidssysteem opzetten, maar kleinere ondernemingen kunnen gebruik maken van een hygiënecode. Denk bijvoorbeeld aan slagers, bakkers, horeca en zorginstellingen. Een hygiënecode mag pas gebruikt worden als deze door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is goedgekeurd. Na 3 tot 5 jaar worden bestaande codes geëvalueerd.
Het Voedingscentrum is beheerder van de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en defensie’ en de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’. Ga naar de website van deze Hygiënecodes.
Meer informatie? Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl of Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.row.minvws.nl